Uit meningsverschillen ontspringt de waarheid

Voer een goed debat

Het debatteam van het SGB bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen uit verschillende jaarlagen die wekelijks bijeenkomt om te trainen!  De debatclub doet mee aan allerlei wedstrijden tegen leerlingen van andere scholen: het NK-debatteren, het Unicef kinderrechtendebat, wedstrijden van de Debatunie en het Stedelijk Debat in Breda.

Wil je zelf een debat voeren? Probeer het met onderstaande opdracht:
(er zijn prijzen te winnen!)

Download de debatopdracht