Leer denken als een echte wetenschapper!

Wetenschapsoriëntatie

Als je kiest voor het vwo, kies je voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Maar wat houdt die ‘w’ in ‘vwo’ precies in?

Bij het vak wetenschapsoriëntatie leer je denken en werken als een echte wetenschapper! Eerst gaan we samen nadenken over wat wetenschap eigenlijk is. Hoe komen we eigenlijk aan de kennis die we hebben over de wereld? En hoe kunnen we nieuwe kennis ‘maken’? Wanneer ben je nu eigenlijk een echte wetenschapper? Hoe doe je eigenlijk goed onderzoek naar de vragen die je hebt?

Je merkt het vast al aan deze tekst: vragen stellen en een nieuwsgierige houding ontwikkelen, dát is waar het ons om gaat. Je leert bij wetenschapsoriëntatie kritisch te kijken naar de wereld om je heen en de kennis die we daarover hebben, maar ook naar jezelf, de manier waarop jij zelf onderzoekend werkt en de manier waarop jij met anderen samenwerkt aan grote onderzoeken en projecten. Niet alleen de inhoud van het onderzoek, maar vooral het onderzoeksproces en de samenwerking staan dus centraal.

Daarbij verdiep je je gedurende de verschillende leerjaren van het vak in verschillende onderzoeksthema’s en onderzoeksvaardigheden, waarbij we je steeds weer willen uitdagen en willen stimuleren om een nieuwsgierige en kritische wetenschapper in de dop te zijn!

 

Nog wat feitjes:

In welke leerjaren wordt het vak gegeven?
Wetenschapsoriëntatie wordt als vak gegeven in klas 1 t/m 3.

In klas 4 en 5 zijn er themaweken waarin speciale aandacht is voor wetenschapsoriëntatie.

Kun je er eindexamen in doen?
Nee, maar in klas 5 en 6 werken alle leerlingen aan hun profielwerkstuk. De vaardigheden die geleerd zijn bij wetenschapsoriëntatie komen daarbij heel goed van pas.